Fotovoltaické elektrárne a veterné turbíny

I. MALÝ ZDROJ - domácnosti

I.1 FOTOVOLTAIKA (príklady)

BASIC

(pre spotrebu do 4000kWh ročne)
výkon: 2,76 kWp
6x panely-monokryštalické (460Wp, 1903x1134x32mm, 23,8 kg)
Zapojenie-sériové
Trojfázový asymetrický menič ON Grid (2kW)
AC/DC rozvádzač
DC istenie, prepäťová ochrana
Príslušenstvo (konektory MC, káble DC)
Nosná konštrukcia
Kompletné elektroinštalačné aj konštrukčné práce
(uloženie PV panelov, zapojenie, oživenie, otestovanie systému, projektová dokumentácia, uvedenie do prevádzky a revízna správa)
Technológia: SOLIS, DAH SOLAR
CENA s DPH: 6.900,- €

MIDI

(pre spotrebu do 9400 kWh ročne)
výkon: 6,44 kWp
14x panely-monokryštalické (460Wp, 1903x1134x32mm, 23,8 kg)
Zapojenie-sériové
Trojfázový asymetrický menič ON Grid (kW)
AC/DC rozvádzač
DC istenie, prepäťová ochrana
Príslušenstvo (konektory MC, káble DC)
Nosná konštrukcia
Kompletné elektroinštalačné aj konštrukčné práce
(uloženie PV panelov, zapojenie, oživenie, otestovanie systému, projektová dokumentácia, uvedenie do prevádzky a revízna správa)
Technológia: SOLIS, DAH SOLAR
CENA s DPH: 16.100,- €

MAXI

(pre spotrebu do 16000 kWh ročne)
výkon: 11,04 kWp+AKU
24x panely-monokryštalické (460Wp, 1903x1134x32mm, 23,8 kg)
Zapojenie-sériové
Trojfázový asymetrický menič HYBRID (10kW)
AC/DC rozvádzač
Akumulátor (14,2 kWh)- vysoký počet nabíjacích cyklov až 6000x
DC istenie, prepäťová ochrana
Príslušenstvo (konektory MC, káble DC)
Nosná konštrukcia
Kompletné elektroinštalačné aj konštrukčné práce
(uloženie PV panelov, zapojenie, oživenie, otestovanie systému, projektová dokumentácia, uvedenie do prevádzky a revízna správa)
Technológia: SOLIS, DAH SOLAR, PYLONTECH (lithium)
CENA s DPH: 27.600,- €

I.2 VETERNÉ TURBÍNY (príklady)

MINI-VT

výkon 3 kW
Vertikálna turbína (3)
Bet. blok (základ) 1,5x1,5x1,5 m
Trojfázový asymetrický menič HYBRID (10kW)
AC/DC rozvádzač
DC istenie, prepäťová ochrana
Príslušenstvo (konektory MC, káble DC)
Nosná konštrukcia-stožiar
Kompletné elektroinštalačné aj konštrukčné práce
(uloženie PV panelov, zapojenie, oživenie, otestovanie systému, projektová dokumentácia, uvedenie do prevádzky a revízna správa)
Technológia: EDISON ELEKTRIC
CENA s DPH: 19.170,- €

MIDI-VT

výkon 5 kW
Vertikálna turbína (5)
Bet. blok (základ) 1,5x1,5x1,5 m
Trojfázový asymetrický menič HYBRID (10kW)
AC/DC rozvádzač
DC istenie, prepäťová ochrana
Príslušenstvo (konektory MC, káble DC)
Nosná konštrukcia-stožiar
Kompletné elektroinštalačné aj konštrukčné práce
(uloženie PV panelov, zapojenie, oživenie, otestovanie systému, projektová dokumentácia, uvedenie do prevádzky a revízna správa)
Technológia: EDISON ELEKTRIC
CENA s DPH: 29.460,- €

MAXI-VT

výkon 10 kW
Vertikálna turbína (10)
Bet. blok (základ) 1,5x1,5x1,5 m
Trojfázový asymetrický menič HYBRID (10kW)
AC/DC rozvádzač
DC istenie, prepäťová ochrana
Príslušenstvo (konektory &mc, káble DC)
Nosná konštrukcia-stožiar
Kompletné elektroinštalačné aj konštrukčné práce
(uloženie PV panelov, zapojenie, oživenie, otestovanie systému, projektová dokumentácia, uvedenie do prevádzky a revízna správa)
Technológia: EDISON ELEKTRIC
CENA s DPH: 44.160,- €

II. LOKÁLNY ZDROJ - firmy

Vypracujeme Vám na mieru podľa Vašich požiadaviek.