Spoločnosť sa zaoberá prevádzkovaním sietí KDS v zmysle registrácie retransmisie č. TKR/324 a licencie na vysielanie č. TD/99.
 
Poskytujeme služby po širokopásmových hybridných koaxiálno-optických sieťach (HFC) a po sieťach optických priamo až do bytu.
 
VŠETKY SLUŽBY POSKYTUJEME PO JEDINOM PRÍPOJKOVOM KÁBLI V DOME / BYTE !
KÁBLOVÁ TELEVÍZIA
Viac ako 150 televíznych a rozhlasových programov aj v digitálnej full HD kvalite.
INTERNET
Nový internetový štandard s rýchlosťou sietí do 100 Mbps až 1Gbps.