Spoločnosť sa zaoberá prevádzkovaním sietí KDS v zmysle registrácie retransmisie č. TKR/324 a licencie na vysielanie č. TD/99.
 
Poskytujeme služby po širokopásmových hybridných koaxiálno-optických sieťach (HFC) a po sieťach optických priamo až do bytu.
 
VŠETKY SLUŽBY POSKYTUJEME PO JEDINOM PRÍPOJKOVOM KÁBLI V DOME / BYTE !
KÁBLOVÁ TELEVÍZIA
Vyberte si vlastný balík káblovej televízie a vychutnajte si viac ako 150 televíznych a rozhlasových programov aj v digitálnej full HD kvalite.
OPTICKÝ INTERNET
Používajte jednu z technicky najvyspelejších sietí v Európe. Nový internetový štandard EURO DOCSIS 3.0 a G-PON s rýchlosťou sietí do 100 Mbps až 1Gbps.
INTERNETOVÁ IP TV
Vyberte si vlastný balík internetovej televízie a vychutnajte si viac ako 140 televíznych a rozhlasových programov aj v digitálnej full HD kvalite.