Platí pre obce: Malacky

Bez časového a dátového obmedzenia, uvedené rýchlosti sú maximálne.

MINI

30%
max. (download/upload)
2/1 Mb/s
cena s DPH / mesiac
5.80 €
objednať

MIDI

60%
max. (download/upload)
4/2 Mb/s
cena s DPH / mesiac
9.50 €
objednať

MAXI

100%
max. (download/upload)
8/3 Mb/s
cena s DPH / mesiac
13.90 €
objednať

Podmienkou služby je modem od spoločnosti PROGRES.

Ceny sú  uvedené za obdobie 1 mesiaca, frekvencia platieb podľa platnej Tarify.

Frekvencia platby pri internete je možná ročne, polročne, štvrťročne. Mesačná frekvencia platby je možná pri elektronickom zasielaní faktúr.